We treden onder andere op voor : Wereld Kinderfestival, Kinderrechten Festival, Interculturelefeesten,
buurtfeesten, openingen etcetera.

Wij vragen een kleine vergoeding voor onze dans en saz groepen.

De opbrengst gebruiken wij voor het materiaal (kleding, CDs, saz enz.) en de kosten van deze activiteiten.

Wij hebben momenteel de volgende cursussen voor kinderen:

 

CURSUS TURKS  VOLKSDANSEN


Voor wie?
Wanneer?
Waar?

Door wie?
Kosten?


 

       


Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
Zondag van 14.00 tot 16.00 uur
Junior College-West
Schipluidenlaan
12 Amsterdam
Gekwalificeerde docenten
80,-
per jaar


CURSUS SAZSPELEN


Voor wie?
Wanneer?
Waar?

Door wie?
Kosten?


 

       


Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
Maandag van 17.00 tot 19.00 uur
Multibox
Jan de Louterstraat 15 Amsterdam
Gekwalificeerde docenten
80,-
per jaar

 

 

EXTRA NEDERLANDSE LES


Voor wie?

Wanneer?
Waar?

Door wie?


 

       


Kinderen van het basisonderwijs met een leerachterstand
Zondag van 12.00 tot 14
.00 uur
STOC
Johan Huizingalaan 80 Amsterdam
Gekwalificeerde docenten
  

EXTRA LES VOOR CITO VOORBEREIDINGEN


Voor wie?
Wanneer?
Waar?

Door wie?


 

       


Groep 7 en 8 van het basisonderwijs
Zondag van 12.00 tot 14.00 uur
STOC
Johan Huizingalaan 80 Amsterdam
Gekwalificeerde docenten

 

 

TWEETALIGE WEEKEND SCHOOL


STOC heeft een tweetalige (Nederlands en Turks) weekend school voor alle leerlingen van
het basisonderwijs.

Op de weekendschool krijgen kinderen extra Nederlandse les.

Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen extra les voor CITO voorbereidingen. Ze krijgen ook Turkse les en grammatica.
De lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten